ZOO MOREX - terénní cvičení z mořské biologie

Atlas organismů
Středozemního mořeGnatophyllum elegans

Autoři použitých fotografií jsou Petr Hekera, Evžen Tošenovský, Vladimír Uvíra, Milan Veselý a Marek Vojta.


Pokud s determinací organismů uvedených v atlasu nesouhlasíte, nebo ji chcete upřesnit, prosím napište nám na uvirav@prfnw.upol.cz. Děkujeme, kolektiv autorů atlasu.


investice do rozvoje vzdělávání

Inovace studia hydrobiologických disciplín s důrazem na rozšíření možností uplatnění absolventů biologických oborů PřF UP v praxi.
Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0173
Katedra zoologie a ornitologická laboratoř | Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Administrace | Design © 2012 Jana Růžičková, kódování Michal Pavlík